050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Іздестіру қызметі

Компанияда іздестіру жұмыстарын орындау  үшін № 07938 МҚЛ мемлекеттік лицензиясы және  қажетті жоғары техникалық білімді инженерлік жұмыскерлер штаты бар, сонымен қатар қажетті техникамен, бағдарламалық қамсыздандырумен, ҚР нормативті базасымен жабдықталған және қажетті халықаралық  стандарттары  бар. 

Бұл ресурстар Компанияға өзіндік  күштерімен  іздестіру  жұмыстарын жүзеге асыру мүмкіндіктерін  береді, соның  ішінде: 

  • Жобалау және құрылыс үшін топографиялық жұмыстар:1 : 10000 бастап 1 : 200 дейінгі көлемдегі түсірілімдер, сонымен қатар жерасты коммуникациялар мен имараттарды түсіру, жердегі желілік имараттар мен олардың элементтерінің трассаларын жасау және түсіру.
  • Инженерлік-геологиялық қазбаларды, геофизикалық және басқа да іздестірулер нүктелерін қосып шынайыға түсіруге байланысты геодезиялық жұмыстар.

БАЙЛАНЫСТАР