050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Жалпы акционерлер жиналысы бойынша ақпарат

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ акционерлердің мәліметіне 30.04.2019 жылғы Жалпы акционерлер жиналысымен болған қоғамның жай акциялары бойынша 2018 жылының дивидендтерін төлемеу туралы шешім қабылданғаны туралы ақпаратты жеткіземіз

БАЙЛАНЫСТАР