050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

"Монтажарнаулықұрылыс" Компаниясы АҚ директорлар кеңесінің мәжілісі

 "Монтажарнаулықұрылыс" Компаниясы АҚ директорлар кеңесінің мәжілісі 20.12.2018 жылғы 14.00 сағатқа тағайындалсын.

БАЙЛАНЫСТАР