050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

"Монтажарнаулықұрылыс" Компаниясы АҚ директорлар кеңесінің мәжілісі

 "Монтажарнаулықұрылыс" Компаниясы АҚ директорлар кеңесінің мәжілісі 28.03.2019 жылғы 15.00 сағатқа тағайындалсын.

БАЙЛАНЫСТАР