050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Қосалқы Мердігерлік Шарт ОС 17000015 Құбырлар құрылысы 51 Аймақ

КЕЛЕШЕК КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ (ККЖ) / САҒАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ БАСҚАРУ ЖОБАСЫ(СҚБЖ)

Тапсырыс беруші:  «Теңізшевройл» ЖШС.

Мердігер:  Консорциум Бонатти – «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ (Бонатти 70%; МАҚ-30% үлесі).

Құрылыс  орны:  Теңіз кен орны.

Құрылыс  мерзімі: 2017 желтоқсан – 2021 тамыз

Жұмыстар  көлемі:

 • Инженерлік-геодезиялық іздестіру;
 • Құбырлық түйіндер, құбыр желілерді дайындау;
 • Жер қазу жұмыстары;
 • Трассадағы дайын секциялар дайындау, дәнекерлеу;
 • Дәнекерленген байланыстың бұзылмайтын бақылау;
 • Оқшаулау жұмыстары;
 • Катодтық қорғаныс;
 • Траншеяға құбыр желілерді түсіру секциялары;
 • Гидротест. Хим. тазалау. Кептіру;
 • Құбыр желілерді азотты консервациясы;
 • Тапсыру құжаттамасы.

БАЙЛАНЫСТАР