050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

«Құрылыс бойынша қызметтерді ұсыну» № AP/D/13/0112 Келісімшарты

Тапсырыс беруші «Карачаганак Петролиум Операйтинг БВ» ЖТАҚ.

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ.

Құрылыс орны: ҚР Ақсай қ., Батыс-Қазақстан облысы, Қарашығанақ мұнайжәне газ кен орны.

Құрылыс мерзімі: 18.03.2013 ж. - 31.12.2019 ж.

Жұмыс істеп тұрған өндірістік жиынтығында келесі құрылыс салалар бойынша қызмет көрсету:

  • Жалпы құрылыс;
  • Металлқұралымдарды монтаждау;
  • Құбырды  орап байлау (жер үстінде және жер астында);
  • Механикалық жабдықтар (тұрақты және айналмалы);
  • электржабдықтар;
  • БӨПжА;
  • Оқшаулау, өрттен қорғау және қорғаныс жабындар.

2016 жылғы 01 мамырға Келісімшарт бойынша өтелген адам-сағаттың жалпы саны -  1 136 967  адам/сағат.

БАЙЛАНЫСТАР