050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ басшылығы

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ басшылығы

Байтуреев Мухтар
Аханбекович

Директорлар кеңесінің мүшесі, Президент

Асубаев Курбан
Жарылкасынович

Президенттің 1-шi орынбасары

АМАНОВ АНУАР
ТУГЕЛЕВИЧ

Президенттің даму жөніндегі орынбасары

Бакалчиев Артур
Расулович

Президенттің орынбасары

Вертиева Лилия Петровна

Президенттің қаржы және экономика жөніндегі орынбасары

Назаров ТАЛГАТ Кунакбаевич

Директорлар кеңесінің мүшесі,
Президент

Бурдун Юрий Васильевич

Директорлар кеңесінің мүшесі,
Президенттің бірінші орынбасары

БАЙЛАНЫСТАР