050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Қысқаша Компания туралы

1965 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан Қазақ ССР монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстары Министрлігінің монтаж ұйымдарының міндеттерін үйлестіру қызметін орындау үшін 1992 жылы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамы құрылды, оның мамандарының қатысуымен Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің мынадай бетке ұстар - Павлодар, Шымкент және Атырау мұнайөңдеу зауыттары, Балхаш және Жезқазған мыс балқыту комбинаттары, Шымкент және Өскемен қорғасын және титанмырыш комбинаттары, Жамбыл және Шымкент фосфор зауыттары, және де ондаған жалпы мемлекеттік міндеттерді атқаратын нысаналар сияқты ірі өнеркәсіптердің құрылысы салынған.

Компанияның  жоғарғы органы – директорлар Кеңесін және Компанияның ағымды қызметін атқаратын Президентті сайлайтын акционерлердің жалпы Жиналысы.

Заңды және жеке тұлғалар - Компанияның акционерлері  Қазақстан Республикасының  резиденттері болып табылады. Компанияның Жарғылық қорында мемлекеттің үлесі 5,8 % құрайды.

Компания келесі Мемлекеттік лицензияларға ие:

  • № 000021 МҚЛ қурылыс-монтаждау жұмыстарына, I санат;
  • № 000021 МҚЛ жобалау жұмыстарына, I санат;
  • №   07938 МҚЛ iздестiрү қызметiне.

ИСО 9001, ИСО 14001 және OHSAS 18001 халықаралық стандарттарға сәйкестігіне Компания сертификатталған және менеджменттің  біріккен жүйесін ойдағыдай енгізуде.

Қазақстан Республикасында жұмыс атқарып жүрген көп шетел фирмаларымен Компания ойдағыдай бірлесіп қызмет етеді. Жетекші дүниежүзілік құрылыс фирмаларымен серіктес болғандықтан, Компания Қашаған мұнай кен орнын, Қарашығанақ газды конденсат кен орнындағы ірі құрылыс жобаларын, Чинаревское мұнай газ конденсат кен орнын, Дунга мұнай кен орнын, сол сияқты Қазақстан Республикасының басқа да аймақтарындағы нысаналарды жүзеге асыруға қатысады.

Компания туралы презентация

БАЙЛАНЫСТАР