050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

ЖСҚ (жобалау, сатып алу және құрылыс). 4-ші Газды кері айдау компрессорының жобасы

Тапсырыс беруші: «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг БВ» Жабық үлгідегі Акционерлік қоғамы.

Мердігер: Bonatti S.p.A.  Консорциумы/ «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ.

Құрылыс орныҚР, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қаласы, Қарашығанақ мұнай және газ кен орны.

Атқарылды – 1 068 098 адам/сағат.

Құрылыс мерзімі: 30.04.2019 ж. - 01.03.2021 ж.

Жұмыс көлеміне кіреді:

4-ші  газды кері айдау компрессоры жобасының нысандарының жобалау, сатып алу және құрылысы:  

 • MS5002D Газ турбинасы (BHGE)
 • Газды кері айдаудың компрессоры (BCL 404 / B, 303 / C және 303 / D) (BHGE)
 • Турбинаға / компрессорлық жүйеге арналған қосалқы құрылғылар: помпажға қарсы қорғау жүйесін, ауа жіберу және шығару жүйесін, құрғақ газды тығыздау жүйесін, отын газы жүйесін, майлау майы жүйесін, беріліс қорабын қоса алғанда (BHGE)
 • Газды кері айдау сүзгісі және кіру газ тазартқыштары (3 кезең)
 • Газды кері айдаудың шығатын ауа салқындатқыштары (1-ші және 2-ші кезеңдер)
 • * 1-сатылы газды кері айдау ауа салқындатқышының қайта айналуы  
 • Арнайы көмекші жүйелер және   ГКДҚ 2-ге көмекші жүйелерді жаңғырту   
 •  Құбыр желісі ҚӨК жүйесіне қосылған  ҚӨК ГБӨШАТ жобасының 108-ойықтан бастап ГКДҚ 2-ге дейін (ГКА 4-ші компрессор құбыры)
 •    Экспорттық ҚӨК күкіртті газ компрессорларының шығысындағы, сондай-ақ қолданыстағы 20-дюймдік ҚӨК- ГКДҚ -3 құбыры және құбыр арасындағы қосылыстар
 •  ГКА 4-ші компрессор ҚӨК кешеніне толық оқшауланған жұмыс режимін қамтамасыз ету 
 •  Ғимарат –
  • Компрессорлық
  • № 5 және PIB электр қосалқы станциясы
 •  БмҚБЖ жабдығы және телекоммуникациялық жабдық, қолданыстағы нысандарға қосу және біріктіру, соның ішінде:  
  •  Басқару жүйесі, қауіпсіздік және  ӨпГАҚ трубиналар үшін / компрессорлар мен қосалқы құрылғылар (BHGE)
  •  Басқару жүйесі,  қауіпсіздік және  ӨпГАҚ, қалған қосалқы қамтамасыз ету жүйелері үшін (Honeywell)
  • Қорғаныс қоршауы және күзет бейнебақылау жүйесі
 •  Электр жабдықтары, қолданыстағы нысандарға қосылу және интеграция, соның ішінде
  •  Турбинаға / компрессорға және қосалқы құрылғыларға арналған № 5 электр қосалқы станциясындағы қозғалтқыштарды басқару пульті
  • Қосалқы өндірістік нысандарға, қосалқы қамтамасыз ету жүйелеріне және басқа элементтерге арналған № 5 электр қосалқы станциясындағы қозғалтқыштарды басқару пульті 
  • НН апаттық  коммутаторы 
 • Құбыр байластыру және қолданыстағы нысандарға ойық салу жүйелері  
 • Қажеттілігіне қарай отқа төзімді жабынды қоса алғанда, құрылымдар бойынша жұмыс көлемі  
 • Алаңды дайындауды және уақытша / тұрақты кірме жолдарды, қоршауларды қоса алғанда, жалпы құрылыс жұмыстары  
 • Механикалық жүк көтеру жұмыстары және басқа да әртүрлі элементтер  
 • Жаңа телімдерді қамту үшін қажет қосымша қауіпсіздік құрылғылары және т. б.    
 • Құрылыс жұмыстарын қолдауға арналған уақытша құрылыстар  

 

БАЙЛАНЫСТАР