050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Дунга. Фаза II - қуат қондырғы

Тапсырыс беруші:  Маерск Ойл Казахстан ГМбХ.

Мердігер:  «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ.

Құрылыс орны:  Дунга кен орны, Түпқараған ауданы Маңғыстау облысы.

Құрылыс мерзімі:  2014 ж. ақпан – 2016 ж. сәуір

«Дунга. Фаза II – Қуат қондырғы» Жобасының ішіне  келесі нысандар кіреді:

 • Төрт газтурбиналық қондырғы қуаты 5,5 МВА әр қайсысы (ортақ қуаты 22 МВА);
 • Май салқындау қондырғылары;
 • Дизелді жанармай суқоймалары (2РВС V=100 м3);
 • Дизелді жанармай айдау алаңы;
 • ГТҚ-ға дизелді жанармайды тартуға арналған сорғы стансасы;
 • Дренажды жер асты сыйымдылығы V= 8 м3;
 • Компрессорлық ауа;
 • Операторлық;
 • Дизель-генератор;
 • Қуатты бөліп тарату пункты 5,5 кВ және 0,4 кВ;
 • ЭЖЖ.

Жұмыс көлемінің ішіне кіретін:

 • жобалау;
 • барлық жабдықтарды және ГТҚ қоспағанда материалдар жеткізілімі (Тапсырыс берушінің жауапкершілігі);
 • құрылыс-монтаждық жұмыстар, топырақ жұмыстарын қосқанда, іргетастар, металқұралымдар сұйыққоймалары, эстакадалар мен ғимараттар,ГТҚ алаң қоршаулары;
 • статистикалық және серпінді жабдықтар монтажы;
 • электромонтаждық жұмыстар, БӨПжА, телекоммуникациялар, өрт және газ, дабыл;
 • сынау, іске қосу-дайындау жұмыстары және пайдалануға енгізу.

БАЙЛАНЫСТАР