050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Дунга. Фаза II - Теңіз суын алу және су құбыры стансасы

Тапсырыс беруші:  Маерск Ойл Казахстан ГМбХ.

Мердігер:  «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ.

Құрылыс орны:   Дунга кен орны, Түпқараған ауданы Маңғыстау облысы.

Құрылыс мерзімі:  2014 ж. сәуір – 2016 ж. қыркүйек

«Дунга. Фаза II - Теңіз суын алу мен су құбыры стансасы» Жобасына келесі нысандар кіреді:

 • Жағалық сіңбе траншеясы;
 • Алу сорғы стансасы;
 • Бустерлік сорғы стансасы;
 • Суқойма (бустерлік сорғыларға арналған аралық);
 • Дизелдік жанармай суқоймасы;
 • Химреагенттерін мөлшерлеу блогы;
 • Кірмежол;
 • Теңіз суының таратқышынан су алу стансасынан Дунга кен орнына дейін (Оңтүстік зауыт) ұзақтығы 16 ш. (құбыр желісі Ø16").

Жұмыс көлемінің ішіне кіреді:

 • жобалау;
 • сатып алу және негізгі және жәрдемші жабдықтар мен материалдар жеткізілімі;
 • құрылыс-монтаждық жұмыстар, топырақ жұмыстарын қоса, іргетастар, сұйыққойма металқұралымдары мен ғимараттардың монтажы;
 • электрмен жабдықтау жүйелерін ұйымдастыру;
 • сынау және пайдалануға енгізу.

БАЙЛАНЫСТАР