050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

АЛҒАШҚЫ ЖҰМЫСТАР

Тапсырыс беруші:  North Caspian Operating Company (NCOC). 

Мердігер: «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ

Құрылыс орны: Атырау облысы, Батыс Ескене, Қарабатан ст., Қазақстан Республикасы.

Құрылыс мерзімі: 05.05.2016 - 06.02.2017

Жұмыс көлемдеріне:

1 Фаза: Алғашқы жұмыстар: жалпы азаматтық жұмыстар (бөлшектеу, қоқысты жинау) 5,2м теңіз деңгейінен аралды дайындау.

Аралды дайындау: жалпы азаматтық құрылыстық жұмыстар (жер қазу жұмыстары, бетон құрылымдарды дайындау, тасымалдау монтаж, құю, қайта толтыру)

2 Фаза: Тиеу/жеткізу: қондырғыларды дайындау: (Эксплуатациялық манифольд, қосулар блогы және басқа негізі қондырғылар) баржадан аралға дейін ауысу.

Монтаж, орнына негізгі нысанды жеткізу, қондырғы.

3 Фаза: Барлық негізгі қондырғыларды қосу, құбыр желілерді қосу, шоғырсымды және т.б.

Механикалық аяқталуы: тексеру, анықтау, құрылыстық және монтаждық жұмыстарды сынау.

4 фаза: алды іске қосу жөндеу, іске қосу жөндеу,пайдалануға беру.

БАЙЛАНЫСТАР