050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Жылдық жалпы акционерлер жиналысы туралы

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік қоғамы

жылдық жалпы акционерлер жиналысы туралы 

 

15.05.2018 жылы 15.00 сағатта Алматы қ. Төле би к-сі 291/1 үйдің 6 қабатында «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік қоғамы жылдық жалпы акционерлер жиналысы өтті, ол жерде жалпы акциялар санының 88,28% құрайтын, 33 090 552 акциясы бар, жеке және заңды тұлғалар қатысты.

Акционерлердің жалпы жиналысына шақыру туралы хабарландыру а.ж. 16  сәуірінде республикалық мемлекеттік және орыс тілдерінде «Казахстанская правда» газетінде келесі күн тәртібімен жарияланды:

1. 2017 жылғы Компанияның атқарушы органынының өндірістік-шаруашылық қызметі туралы есеп.

Т.К. Назаров

2. 2017 жылғы Компанияның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

Баяндаушы Л.П. Вертиева

3. Таза кірісті бөлу тәртібін бекіту мен Компанияның бір жай акциясына дивиденд мөлшері.

Баяндаушы Л.П. Вертиева

4. 2017 жылғы атқарылған жұмыс туралы директорлар Кеңесінің есебі.

Баяндаушы Е.Г. Ежиков-Бабаханов

5. Директорлар Кеңесінің құрамы туралы.

Баяндаушы Е.Г. Ежиков-Бабаханов

6. 2018 жылға «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ қызметінің негізгі бағыттарын» бекіту туралы.

Баяндаушы Е.П. Ефременко

 

№ 1 сұрақ бойынша шешім  қабылданды:

2017 жылғы Компанияның атқарушы органынының өндірістік-шаруашылық қызметі туралы есебі қанағаттанарлық деп танылсын.

 

№ 2 сұрақ бойынша шешім қабылданды:

2017 жылғы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ қаржылық қызметінің қорытындысы, біржола, бекітілсін, соның ішінде:

- 31.12.2017 жылғы жағдай бойынша валюталық балансы - 10 563 307, 8 мың теңге бухгалтерлік балансы;

- 31.12.2017 жылы аяқталатын салық салудан кейінгі пайда көлемімен соммасы - 1 268 816, 4 мың теңге жыл үшін пайда мен шығын туралы есеп;

- Есептеу кезеңіндегі соңында Компанияның шотындағы ақшалай қаражаттың қалдығы - 141 746, 6 мың теңге соммасындағы 2017 жылға ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп;

- Жыл ішінде капиталдағы өзгерістер туралы есеп, 31.12.2017 жылғы бітетін есеп беретін жылдың 31 желтоқсанындағы капитал көлемі - 8 738 040, 1 мың теңге соммасында.

 

№ 3 сұрақ бойынша шешім қабылданды:

Таза кірісті бөлу бекітілсін, соның ішінде:

  • дивиденд төлеу:
  • артықшылықты акциялар бойынша бір артықшылықты акцияға - 874, 4 мың теңге

Дивиденд мөлшері орнатылсын – 50 теңге                                                                                         

  • жай акциялар бойынша дивиденд - төленбесін

 

№ 4 сұрақ бойынша шешім қабылданды:

2017 жылғы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы директорлар Кеңесінің жұмысын қанағаттанарлықтай деп танылсын;

 

№ 5 сұрақ бойынша шешім қабылданды:

Компанияның директорлар Кеңесінің әрекеттегі мүшелер өкілеттілігін бір күнтізбелік жылға келесі құраммен ай сайын әрбіріне 100 000 теңге мөлшерінде сыйақы мөлшерімен ұзартылсын:

Е. Г. Ежиков-Бабаханов,

Т. К. Назаров,

Ю. В. Бурдун,

М. А. Байтуреев,

В. В. Извеков,

А.А. Донских

 

№ 6 сұрақ бойынша шешім қабылданды:

10.04.2018 ж. директорлар Кеңесінің мүшелерімен келісілген 2018 жылға «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ қызметінің негізгі бағыттарын» бекіту туралы, енгізілген түзетулер мен ескертулерді есепке ала отырып мақұлдансын.

 

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының хаттамасы, сонымен қатар, қоса берілген тиесілі құжаттармен толық ақпарат акционерлерге кез-келген уақытта танысу үшін Компанияның заң қызметінде, ал акционердің жазбаша сұрау салу барысында – оған сұрау салу қабылданған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде оған жіберілуі мүмкін.

БАЙЛАНЫСТАР